Profiel

OVER ONS

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige rapportages en adviezen op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek

ADVIES SINDS 2006NSI is in 2006 opgericht door Nienke Sipma. Het bedrijf heeft veel ervaring op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek en advies. NSI streeft naar kwalitatief hoogwaardige rapportages en adviezen. Advies gebaseerd op (bestaand of zelf uitgevoerd) onderzoek. NSI werkt zelfstandig maar ook in samenwerking met andere partners.

 • Detailhandelsvisie


 • Ambulante handel


 • Horeca


 • Binnensteden


 • Haalbaarheidsonderzoek


 • Branchegericht onderzoek


 • Kleine kernen

Natuurlijk is het altijd mogelijk een afspraak te maken om nader kennis te maken of om informatie in te winnen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Nienke Sipma via 0618775475 of via email: nsi@nsirea.nl .


NSI biedt:

 • Detailhandelsvisie voor gemeentelijk of regionaal beleid
 • Structuurvisie detailhandel of ambulante handel
 • Toekomstvisie voor een binnenstad, winkelcentrum, bedrijventerrein of warenmarkt
 • Haalbaarheidsonderzoek bij renovatie, uitbreiding of nieuwbouw van centra en clustering van consumentgerichte voorzieningen
 • Branchegericht onderzoek en advies
 • Visie op voorzieningen in kleine kernen


Opdrachtgevers:

 • Lokale en bovenlokale overheden
 • Retailorganisaties
 • Beleggers
 • Projectontwikkelaars
 • Belangenvertegenwoordigers van de detailhandel


Diverse thema’s:

 • Winkelen als vrijetijdsbesteding
 • Gemeentelijk (detailhandels)beleid
 • Consumentengedrag
 • Ambulante handel
 • Horeca
 • Kleine kernen
 • Branchering


CONTACTGEGEVENS

Botenpad 25

2235 CL Valkenburg

06 18775475

PROFIEL

NSI is in 2006 opgericht door Nienke Sipma. Het bedrijf heeft veel ervaring op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek en advies. NSI streeft naar kwalitatief hoogwaardige rapportages en adviezen. Advies gebaseerd op (bestaand of zelf uitgevoerd) onderzoek. NSI werkt zelfstandig en ook in samenwerking met andere partners.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.